Artist Colleagues for Unity 2017

Monitaideyhdistys Pisteen Artist Colleagues for Unity –projekti –
taiteilija kollegat yhdessä Rovaniemellä!

 

Monitaideyhdistys Pisteen Artist Colleagues for Unity –projektissa on aloittanut 13 taiteilijaa eri aloilta; kuvittajia, sirkustaiteilijoita, kuvataiteilijoita, tekstiili, musiikki, teatteri, elokuva ja mediataiteen tekijöitä. Rovaniemellä asuvat ja sinne juuri muuttaneet taiteilijat osallistuvat kevään aikana vertaiskoulutus päiviin, joissa taiteilijat oppivat toinen toisiltaan, sekä työllistymisestä, että taiteen sisällöistä ja erilaisista toimintatavoista niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. ACU-projekti alkoi tammikuussa ja loppuu heinäkuussa 2017.

Projektissa toteutetaan taiteilijapareina yhteisötaideproduktioita Kauppatorin asukastuvan asiakkaiden kanssa. Yhteisötaideproduktioiden teemana on asukastuvan asiakkaiden lähtökohdista kumpuavat tarinat ja kokemukset. Lisäksi projektista tehdään tapahtumallinen näyttely Galleria Napaan kesä-heinäkuuksi 2017.

Yhteisötaideproduktioita tekemään valittiin kolme taiteilija paria: elokuvantekijä Miina Alajärvi ja näyttelijä Adam Al Nuaimi, kuvataiteilija ja kulttuuritoimittaja Saba Majeed ja kokeellisen videotaiteen tekijä Panu Johansson sekä tanssija -koreografi Pia Lindfors ja teatteri-ja elokuvaohjaaja Najibullah Rahmatullah.

Projektia voi seurata sen FB-sivulta:
www.facebook.com/artistcolleguesforunity

Tausta:

Monitaideyhdistys Piste sai taideneuvoston vuoden 2016 kehittämisavustuksen ACU-projektille. Piste on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti tunnetuin rovaniemeläinen vapaan kentän taidetoimija, joka erottautuu monitaiteisuudellaan ja uusilla ajattelutavoillaan. Toiminnan eettisenä kärkenä on sosiaalinen sitoutuminen yhteiskuntaan.

Taiteen edistämiskeskuksen selvityksessä (Taija Roiha 2016) todetaan, että Suomeen viime vuosina saapuneet taiteilijat ovat useimmiten korkeasti koulutettuja. Useilla on joko valmis korkeakoulututkinto tai suoritettuja opintoja omalta taiteenalaltaan tai muulta koulutusalalta. Taiteilijat tarvitsevat selvityksen mukaan monenlaista tukea voidakseen jatkaa taiteellisen ammattinsa harjoittamista Suomessa. Eniten saapujat kaipaavat henkistä tukea sekä sosiaalisia ja kollegiaalisia verkostoja. Lisäksi he kaipaavat taiteen tekemisen mahdollistavia välineitä ja tiloja, taloudellista tukea sekä tietoa ja koulutusta.

Yhteydenotot:
Ninni Korkalo/ Pj. Monitaideyhdistys Piste
ninni.korkalo@gmail.com