Piste on tunnustettu ja kysytty soveltavan taiteen tekijä ja on harjoittanut toimintaa perustamisestaan asti, vuodesta 2007. Sen soveltavan taiteen toiminnan suunnat erityisryhmien kanssa vuosina 2021-2022 ovat:

  • Pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen, johon liittyy soveltavan taiteen mahdollisuuksien ja toiminnan näkyväksi tekeminen kumppaneiden kanssa
  • Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten välisen vuorovaikutuksen avaaminen hyödyntämällä taiteen sekä teknologian menetelmiä
  • Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten digitaalisten taitojen kehittäminen

Lisäksi Piste kehittää pitkäjänteistä eritysryhmille suunnattua monitaiteista taideharrastamista laajasti saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioiden, muun muassa mielekkäin etätoteutusmahdollisuuksin.

Konkreettisina toimina vuonna 2021 ovat olleet Aistinen festivaali -konseptin jatkaminen Rovaniemellä, Erityinen sirkus -harrastusryhmät Rovaniemellä, digitaalisen ystävyystoiminnan kehittäminen erityisryhmiin kuuluvien nuorten ja nuorten aikuisten välille, sekä erityisryhmien pysyvän taideharrastamisen vahvistaminen. Yhteistyötä on jatkettu Lapin maakunnan alueella toimivan Kolpeneen kuntayhtymän ja Ranuan kunnan kanssa.

Pisteen toteuttama ja tuottama erityisryhmien taidetoiminta on vahvassa kasvussa: vuonna 2021 Pisteen soveltavan taiteen toiminta keräsi reilusti yli 600 osallistumiskertaa pelkästään Rovaniemellä ja myös rahoitus on yli kaksinkertaistettu vielä alle viiden vuoden takaisesta.

Pisteeltä päävastuussa toiminnasta v.2021 ovat olleet teatteritaiteilija-sisältökoordinaattori Hanna-Leena Metsävainio ja tuottaja Laura Rekilä. Myös muita Pisteen taideammattilaisia on työskennellyt intensiivisesti Aistinen festivaali -konseptin ja Erityinen sirkus -ryhmän parissa.

Miia Kettusen ohjaaman työpajan syanotypia tuotantoa, Aistinen festivaali 2021 Kuva: Miia Kettunen

Piste Kollektiivi on saanut vuosille 2021-2022 merkittävän valtakunnallisen rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ikäohjelman toteuttamiseen. Pisteen hanke on nimeltään Pohjoisen uudet polut – Taiteesta hyvinvointia ikäihmisille. Tavoitteena on luoda malleja siihen, miten kunnissa voidaan turvata tasa-arvoiset taidekokemukset ikäihmisille. Erityisenä huomion kohteena ovat taidepalveluiden ulkopuolella tällä hetkellä olevat kohderyhmiin kuuluvat.

 Hankkeen tavoitteita ovat:

  • luoda juuri pohjoiseen sopivaa ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin mallia yhteistyössä kunta -ja taidetoimijan välillä
  • tehdä kartoitus kulttuurisen vanhustyön nykytilanteesta kunnissa
  • kuulla seniorikansalaisten kulttuuritarpeita
  • tuottaa räätälöityjä, tarvelähtöisiä taidepalveluita kohderyhmälle hyvinvointimittareiden tavoitteiden saavuttamiseksi
  • luoda ja etsiä tapoja ja muotoja tuoda taidekokemukset ja taideharrastukset kohderyhmän saavutettavaksi ikäystävällisesti
  • luoda tulevaisuuden visio kumppanikunnan vanhustyön osalta
Anne Niskanen, Hanna-Leena Metsävainio, Laura Rekilä Kuva: Tatu Kantomaa

Piste tekee hankkeessa alueellista yhteistyötä Rovaniemen kaupungin ja keväällä 2022 valittavan kuntakumppanin kanssa. Hankkeen toteuttavat sisältökoordinaattorit, hanketaiteilijat Hanna-Leena Metsävainio ja Anne Niskanen, tuottaja-hankevastaava Laura Rekilä ja muusikko, teknikko Tatu Kantomaa, sekä joukko Pisteen muita taideammattilaisia.

Useammasta valtakunnallisesta osahankkeesta muodostuva, IKO-niminen kokonaisuus toteutetaan yhteiskehittämishankkeena Taiteen edistämiskeskuksen, Teatterikeskuksen ja sen jäsenyhteisöjen (kuten Pisteen) sekä Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto AILIN ja Kulttuuria kaikille /
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.n kanssa.

Lisätiedot: Laura Rekilä, laura.rekila(at)pistery.org tai Hanna-Leena Metsävainio, hanna-leena.metsavainio(at)pistery.org

Piste Kollektiivi kutsuu sinut Ajatuksia pohjoisesta –talkshow-tilaisuuteen pe 26.11. klo 19-21 Sipola11 -taidehalliin, Sipolantie 11.

Ajatuksia pohjoisesta -talk shown vieraina ovat mediataiteilija ja kokeellisen elokuvan tekijä Panu Johansson, runoilija Laura Herva, folk-punk-muusikko-tuottaja Laura Rekilä ja valosuunnittelija ja skenografi Riikka Vuorenmaa. Tapahtuman juontaa toimittaja Emma Kähkönen ja illan muusikkona toimii Mari Mulari.

Liput holvista alla olevan linkin kautta!

https://bit.ly/ajatuksiapohjoisesta

Tilaisuus on suunnattu aikuisille ja lippuja on rajattu määrä. Liput 6-20,00 euroa.

Sipola11 –taidehalli sijaitsee osoitteessa Sipolantie 11, 96100 Rovaniemi. http://www.pistery.org/sipola11/