Hankkeet

Taidevaunu 2021-2023

Piste Kollektiivin taidekasvattajien ideoima Taidevaunu-hanke sai syksyllä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen lukuvuodelle 2021-2022. Jatkorahoitus hankkeelle saatiin kesällä 2022 lukuvuodelle 2022-2023. Lukuvuoden 2022-23 tarjonta on kohdennettu erityisesti kylien kouluille parantaen näin taiteen saatavuutta myös kymmenien kilometrien päässä kaupungin keskustasta. 

Taidevaunu on kiertänyt Rovaniemen kaupungin peruskouluilla vieden maksuttomia taidepajoja perusopetuksen oppilaille. Laaja ja laadukas taidesisältö koostuu muun muassa sirkuksesta, nukketeatterista, elokuvakasvatuksesta, teatteri-ilmaisusta, korutaiteesta ja kuvataiteesta. Yhden työpajan pituus on 45 minuuttia. Taidevaunun opetuksesta vastaavat sekä Piste Kollektiivin että muut rovaniemeläiset ammattitaiteilijat sekä taidekasvattajat.

Taidevaunu tuo lapsille ja nuorille yhdessä tekemisen ja uuden kokemisen iloa, tukien lasten ja nuorten jaksamista korona-ajassa sekä vahvistaen lasten ja nuorten luovuutta. Hanke on otettu todella hyvin ja innolla vastaan Rovaniemen kouluissa. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat kaivanneet pandemian keskelle virkistystä, jota Taidevaunu mielenkiintoisine sisältöineen heille tarjoaa.

Taidevaunu on uutta toimintaa, jossa kehitetään koulujen ja kulttuurintuottajien vuoropuhelua. Taidevaunua koordinoi Piste Kollektiivi ja työpajojen ohjauksesta vastaavat Pisteen taidekasvattajat. Piste on toiminut pitkään monitaiteisten sisältöjen tuottajana ja on taiteen soveltamisen pioneeri alallaan. 

Lisätiedot: Petra Raudaskoski, petra.raudaskoski(at)pistery.org

Pohjoisen uudet polut 

Sallan kunta ja rovaniemeläinen ammattitaiteilijoiden muodostama Piste Kollektiivi ovat aloittaneet hankeyhteistyön. “Pohjoisen uudet polut – taiteesta hyvinvointia ikäihmisille” – niminen hanke tuo taidetta ja kulttuuria eri puolille Sallaa. Ikäihmisille suunnatut taidehetket, ryhmätapaamiset, esitykset ja tapahtumat voivat tulla vastaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen yhteydessä, tai osana kulttuuripalvelujen tarjontaa. Taidesisällöt ovat osallistujille maksuttomia. Lisäksi järjestetään koulutuksia sote-henkilökunnalle. Hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti ihmisiä, jotka ovat tällä hetkellä taidepalveluiden ulkopuolella. Oleellista on tasa-arvoisten taidekokemusten turvaaminen ikäihmisille. Hanke vahvistaa kuntien ja taidetoimijoiden yhteistyötä ja kulttuurisen vanhustyön osaamista. Se myös tutkii mielekästä tapaa tarjota ja muotoilla taideammattilaisten osaamista ja palveluita sote-kentälle. Tavoitteena on uusien, Lapin alueelle sopivien pysyvien toimintamallien kehittäminen. Kyseessä on kokeiluhanke, joka päättyy loppuvuonna 2022. Hanke perustuu Piste Kollektiivin saamaan rahoitukseen IKO-osahankkeen “Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille” toteuttamiseksi. IKO-hanke on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat TAIKE, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto. Pisteen hanke tukee Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ikäohjelman tavoitteita. Piste Kollektiivin lisäksi IKO-osahankkeita toteuttavat Suomessa useat ammattitaidetoimijat.