Päivähoito & koulut

Päivähoidon ja koulujen ammattilaiset osaavat hyödyntää taidetta työssään erittäin hienosti. Pisteen taideammattilaiset työskentelevät mielellään opettajien ja varhaiskasvattajien kanssa. Päivähoidon ympäristöissä ja kouluissa toteutetun toiminnan tavoitteena on usein antaa työyhteisöille uusia vinkkejä ja välineitä lasten kanssa toimimiseen.

Yhteistyöprojektit koulujen kanssa

Taide heijastaa
Valokuva: Topi Matikainen 2013.

Piste on mielellään mukana koulujen taideprojekteissa ja opastaa rahoituksen hakemisessa niihin. Koulujen kannattaa hyödyntää Pisteen monitaiteista vahvuutta sekä kokemusta lasten ja nuorten omien esitysten valmistamisessa. Kysy lisää sähköpostitse osoitteesta pistery@gmail.com.

Pisteen yhteistyökumppaneina ovat vuosien varrella olleet esimerksi rovaniemeläiset Ounaskosken, Korkalovaaran, Muurolan ja Saaren peruskoulut sekä Opin Aika -koulu. Piste järjesti valmistavan ja valmentavan luokan oppilaille sekä räätälöityä peruskoulua käyville nuorille säännöllisiä sirkus- ja tanssiharjoituksia Kohtaamisia-projektissa. Muurolassa pidettiin monitaiteisten työpajojen sarja yläkoululaisista kootulle ryhmälle talvella 2011-2012. Eri alojen taiteilijat ovat pitäneet työpajoja Saaren koulun iltapäiväkerholaisille syksyllä 2014 osana Kulttuurikaara-hanketta.

Sirkustyöpajojen sarja päiväkoteihin

Vaikuttava sirkus -hankkeessa Piste kehitti päiväkoteihin ja perhepäivähoidon ryhmille suunnatun työpajasarjan. Työpajasarjassa on perusajatuksena opettaa päivähoidon henkilökuntaa ohjaamaan sirkusleikkejä ja -harjoituksia lapsille. Työpajoissa voidaan huomioida ryhmän erityiset toiveet tai tarpeet, kuten ryhmäytyminen, rohkaistuminen tai erilaisuuksista iloitseminen. Sirkusharjoitteet valitaan ikäryhmiin ja päivähoidon olosuhteisiin sopiviksi. Välineet ovat yksinkertaisia, halpoja ja turvallisia: palloja, vanteita, huiveja jne. Sarja alkaa henkilökunnalle suunnatulla starttityöpajalla, jossa tekemisen lisäksi keskustellaan yhteisistä tavoitteista. Startin jälkeen varhaiskasvattajat pääsevät harjoittelemaan eri sirkuslajeja yhdessä lapsiryhmiensä kanssa viidessä työpajassa. Työpajasarjan päätteeksi järjestetään loppukeskustelu osallistuneiden aikuisten kesken.

Työpajasarja on toteutettu Rovaniemellä neljässä päiväkodissa ja neljälle perhepäivähoidon ryhmälle Rovaniemellä ja Kittilässä. Lisätiedot pistery@gmail.com.

ArkinenArvoitusRapisevaRoskaEhkä? – nykytaidetta päiväkodeissa

Millainen on aarre?
Mitä aarteita voi löytää päiväkodista, metsästä tai pihalta?
Voiko mikä vain olla aarre; mistä aarteen tunnistaa?
Voiko aarteita saada kaupasta?
Voiko aarre olla näkymätön; haju, tuoksu tai ääni? Tai tyynynjälki poskessa, punajuuriviiru lautasella, pian katoava?
Pitääkö aarre pistää taskuun, vai muistiin pääkoppaan?

Kuvataiteen opettaja, kuvataiteilija Mari Oikarinen on suunnitellut päiväkoteihin Aarre-työpajasarjan. Nykytaiteen ilmiöihin kuuluvat keräileminen, taiteilijoiden erilaiset kokoelmat sekä arkistointia ja järjestelyä muistuttavat työtavat. Työpajasarjan aikana tutustutaan muutamiin taiteilijoihin, jotka käyttävät mainittuja menetelmiä työssään. Yhdessä tai erikseen kerätään oma aarrekokoelma ja mietitään yhdessä millä perusteella aarteet valikoidaan. Ja miten ne esitetään? Rakennetaanko kollaasi, vai otetaanko kuvia? Voisiko aarteita vaihdella kavereitten kanssa? Voisiko aarteista tehdä animaation, ja saada ne elämään ja liikkumaan?

Työpaja perustuu lasten omiin aloitteisiin ja havaintoihin. Keskeisiä asioita on oma lähiympäristö ja sen havainnointi, arkisten esineiden ja tapahtumien esteettinen luonne, ja lapselle ominainen tarkkaavaisuus ja ihmettely. Työpajasarja toteutetaan ensimmäisen kerran talvella 2014-2015. Lisätietoja saat Mari Oikariselta, puh 050-337 3978, oimarinen at gmail.com.

Työpajat ja koulutus kasvatusalan ammattilaisille

Piste toteuttaa tilauksesta työpajoja ja koulutuksia kasvatusalan ammattilaisille. Se on toteuttanut useita parituntisia sirkustyöpajoja rovaniemeläisille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille. Henkilökunnalle suunnattua työpajaa voi hyödyntää vaikkapa oman taideprojektin käynnistämisessä, uusien ideoiden ja menetelmien hankkimisessa tai työyhteisön roolien virkistämisessä. Kysy lisää tai pyydä tarjous osoitteesta pistery@gmail.com.