Nuoret

Kohtaamisia
Kohtaamisia. Kuva: Joonas Martikainen 2009.

Pisteen nuorille suunnatun taidekasvatuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus taiteen tekemiseen ja kokemiseen niillekin, joiden ei ole mahdollista taloudellisista tai sosiaalisista syistä osallistua maksulliseen harrastustoimintaan. Taide antaa nuorille mahdollisuuksia pohtia omaa itseä, elämäntilannetta, identiteettiä, toiveita ja tulevaisuutta. Kokemukset erilaisista taiteen lajeista auttavat jokaista löytämään itselleen mieluisan ilmaisutavan. Taidetyöpajat ovat sosiaalisia tapahtumia, joissa opitaan toisten kuuntelua ja jokaisen erityisyyden arvostamista. Nuorten toimintaan kuuluu esitysten tai näyttelyiden valmistaminen. Yhteinen työprosessi ja tavoite on hieno matka. Esillä oleminen on rohkeaa – ja auttaa myös muuta yhteiskuntaa näkemään nuorten pohtimia asioita.

Piste on toteuttanut pitkäkestoisia, monitaiteisia taidekasvatusprojekteja etenkin maahanmuuttajanuorten ja kehitysvammaisten nuorten kanssa vuodesta 2007. Yhdistys on järjestänyt useita sirkusleirejä yhteistyössä Rovaniemen ja Kittilän nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotalojen kanssa. Nuorille voidaan myös järjestää avoimia harrastusryhmiä, mikäli kiinnostuneita on tarpeeksi. Lisätietoja voit kysyä osoitteesta pistery@gmail.com.

Yhteistyöprojektit

Esimerkkinä hienosta, monitaiteisesta yhteistyöprojektista voidaan mainita Sodankylän 4H -yhdistyksen ja Pisteen yhteinen Esiin! -projekti. Vuoden 2014 aikana nukketeatteritaiteilija Johanna Salo sekä sirkustaiteen ohjaaja Mette Ylikorva sekä vierailevat taideohjaajat ovat pitäneet intensiivikurssilaisille kuukausittain viikonlopputyöpajan. Lisäksi he ovat kiertäneet Sodankylän kylissä ja kouluilla pitämässä lyhyempiä työpajoja ja vetäneet apuohjaajakoulutusta. Nuoret ovat käyneet katsomassa esityksiä, valmistaneet omia nukkejaan ja harjoitelleet esitysnumeroita. Yhteistyö huipentuu joulukuun esityksiin. Lisää nuorille suunnattuja yhteistyöprojekteja on esitelty kouluyhteistyön alla.

Piste on kiinnostunut etenkin monitaiteisesta työskentelystä ja pitkäkestoisesta kumppanuudesta. Piste voi auttaa rahoituksen hakemisessa kiinnostaville yhteistyöprojekteille.

Sirkusleirit

Pisteen sirkusleirit sopivat etenkin koulujen loma-ajoille. 3-5 päivän mittaisella päiväleirillä kokeillaan sirkuksen eri lajeja (esimerkiksi akrobatia, jongleeraus, tasapaino, klovneria). Sirkusleirillä erilaiset nuorisoryhmät tutustuvat toisiinsa toiminnallisesti. Leiri voidaan järjestää yhteistyössä nuorisotalon ja esimerkiksi etsivän nuorisotyön, maahanmuuttajatyön tai muun vähemmistötyön kanssa. Uudet suomalaiset kaipaavat ystäviä nykyisessä kotimaassaan. Suomenkielisille teineille tekee hyvää tutustua oman paikkakunnan erikielisiin. Leirillä panostetaan katsottuna olemiseen, toisten kannustamiseen ja kannustuksen vastaanottamiseen.

Leirin sisältö räätälöidään ryhmän mukaan. Sirkus voidaan sovittaa osaksi leiriä, jolla muutakin ohjelmaa. Piste voi järjestää leirin myös monitaiteisena, jolloin osa päivästä käytetään vaikka kuvalliseen ilmaisuun tai äänen kanssa työskentelyyn. Aiempaa kokemusta mistään lajista ei tarvita. Leiri sopii rohkaisuksi kehollisesti tai sosiaalisesti aroille. Säästä ja tiloista riippuen osa ohjelmasta voidaan pitää ulkona. Leireillä on aina vähintään kaksi ohjaajaa. Kysy tarjousta osoitteesta pistery@gmail.com.

Työpajat ja työpajasarjat

Hanna-Leena Metsävainio on kehittänyt ilmaisutaidon työpajoja työskennellessään aikuisten maahanmuuttajien, nuorten ja muiden ryhmien kanssa. Työpajat ovat räätälöitävissä ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisiksi. Ne voidaan toteuttaa viikonloppukurssina tai useampana lyhyempänä työpajana. Ohjaajia on osallistujamäärästä riippuen yksi tai kaksi.

Sankarit-työpajasarjassa tutkitaan itselle tärkeitä arvoja ja omaan ympäristöön vaikuttamisen keinoja supersankareiden kautta. Työpaja sopii lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Minä-työpajasarja on suunnattu aikuistuville ja aikuisille. Työpajoissa hahmotetaan omaa elämänpolkua ja pohditaan minuutta. Kuka minä olen? Mistä minä tulen? Mihin olen menossa?