Pisteen mielestä taide ja itseilmaisu kuuluvat kaikkien perusoikeuksiin. Taito puhua, muistaa tai kävellä ei ole edellytys itseilmaisulle. Jopa syvästi kehitys- ja liikuntavammaiset henkilöt löytävät itsestään vahvuuksia sirkustoiminnassa. Taiteen tekeminen yhdessä hoivaajien kanssa avartaa kaikkien osapuolten mielikuvia kunkin taidoista ja voimavaroista. Esiintymiseen valmistautuminen ja esiintyminen on palkitsevaa yllättävän monelle.

Piste työskentelee laajasti kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten sekä muistisairaiden kanssa. Useat heistä osallistuvat taidetyöpajoihin omassa asuinympäristössään, jotkut päivätoimintana. Yhteistyö kehitysvamma-alan ja vanhustyön kanssa on koottu Taiteintee-hankkeeksi.

Vaikuttava sirkus
Kasperin sirkusryhmä. Kuva: Topi Matikainen, 2013

Taiteintee tarjoaa säännöllisiä taidetyöpajoja osallistujilleen. Kukin ryhmä kokoontuu itselleen tarkoituksenmukaisimmassa paikassa: jotkut oman kodin tiloissa, toiset nimenomaan tutuimman ympäristön ulkopuolella. Päälajit ovat sirkus ja teatteri-ilmaisu, mutta myös muiden alojen taidekasvattajia vierailee työpajojen vetäjinä. Pisteen menetelmään kuuluu, että ryhmille tarjotaan myös mahdollisuuksia taidekokemuksiin.

Pisteen taidekasvattajilla on pitkä kokemus työskentelystä erityisryhmien kanssa. He osaavat huomioida näiden ryhmien kommunikaation moniväyläisyyden sekä erityisen ajankäytön, ryhmädynamiikan ja tavoitteenasettelun työssään. Yhteistyökumppanien palaute jokaisen osallistujan huomioimisesta on ollut erityisen kiittävää. Jatkuva ajatusten ja kokemusten vaihto taideohjaajien ja hoiva-alan ammattilaisten välillä on tärkeä väline toiminnan kehittämisessä.

Pisteen kumppaneita ovat olleet Kolpeneen palvelukeskus ja Lasten ja nuorten ryhmäkoti Kasperi Rovaniemellä, palvelutalo Metsola Kittilässä, päiväkeskus Niittyvilla ja palvelukoti Rantakoti Ranualla, Inarin kehitysvammaisten tuki ry Ivalossa sekä lappilainen Erityislasten omaiset ELO ry.