Yhteiskunta

Taidekasvatus on yhteiskunnallista vaikuttamista. Se antaa ilmaisun keinoja ja tuo näkyviksi. Pisteen taidekasvatukseen kuuluu aina keskustelua – ryhmien sisällä, yhteistyökumppanien kesken ja avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Piste käyttää myös taidetapahtumiaan foorumeina keskustelulle taiteen yhteiskunnallisesta asemasta.

Piste on erittäin mielellään mukana myös muiden järjestämissä tilanteissa ja tilaisuuksissa, joissa näistä asioista voi vaihtaa ajatuksia. Etenkin soveltavan taiteen kohderyhmien edustajien tulisi päästä itse ja henkilökohtaisesti kertomaan mielipiteistään – tai esittämään kokemuksiaan taiteen keinoin.

Pisteen jäsenet ovat aktiivisia omien taiteenalojensa valtakunnallisissa ja alueellisissa järjestöissä sekä soveltavan taiteen ammattilaisten tapaamisissa.