Artist Colleagues for Unity


Artist Colleagues for Unity –project will give collegial training about artist profession in Finland and in different cultures. Training sessions are open for all professsional artists. Project will give the opportunity to network into artist communities and organisations in Rovaniemi and in Finland.

ACU- projektissa toteutetaan kollegiaalisia koulutuspäiviä taiteilijana toimimisesta Suomessa ja muualla. Koulutuspäivät ovat tarkoitettu kaikille ammattitaiteilijoille. Projekti antaa mahdollisuuden kohtaamiseen yhteisen työn parissa, verkostoitumiseen paikallisiin taiteilija yhteisöihin ja organisaatioihin Rovaniemellä kuin myös muualla Suomessa.

Tausta:

Monitaideyhdistys Piste sai taideneuvoston vuoden 2016 kehittämisavustuksen ACU-projektille

Taiteen edistämiskeskuksen selvityksessä (Taija Roiha 2016) todetaan, että Suomeen viime vuosina saapuneet taiteilijat ovat useimmiten korkeasti koulutettuja. Useilla on joko valmis korkeakoulututkinto tai suoritettuja opintoja omalta taiteenalaltaan tai muulta koulutusalalta. Taiteilijat tarvitsevat selvityksen mukaan monenlaista tukea voidakseen jatkaa taiteellisen ammattinsa harjoittamista Suomessa. Eniten saapujat kaipaavat henkistä tukea sekä sosiaalisia ja kollegiaalisia verkostoja. Lisäksi he kaipaavat taiteen tekemisen mahdollistavia välineitä ja tiloja, taloudellista tukea sekä tietoa ja koulutusta.

Seuraa hankkeen etenemistä Artist Colleagues for Unity Facebook ryhmässä.