Vanhuksille

Muistisirkus

Muistisirkus innostaa osallistujat liikkeelle ja käyttämään erityisesti käsiään. Sirkusvälineistö on kiehtovaa ja harjoitusten lomassa nauru on herkässä. Sirkusharjoitteiden avulla pyritään ylläpitämään ja kehittämään aistikokemuksia ja motoriikkaa. 

Käytössä ovat myös ryhmä- ja pariharjoitukset, mikäli ne sopivat ryhmälle. Kurssin ryhmä- ja yksilökohtaiset tavoitteet mietitään yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa etukäteen ja keskustelu jatkuu koko kurssin ajan.

Kohderyhmä: laitoshoidossa olevat muistisairaat
Ryhmän koko: 5-6 (osallistujien kunto ja avustavien hoitajien määrä vaikuttavat sopivaan osallistujamäärään)

Ohjaaja: sirkustaiteen ohjaaja AMK Mette Ylikorva

Hinnat:

6krt * 45 min, 1 ohjaaja, 525€

Lisäksi Rovaniemen ulkopuolelle matkakulut etäisyyden ja matka-ajan mukaan.