Yhdistys

Piste on monitaiteinen taidealojen ammattilaisten yhteisö. Sen tavoitteena on edistää ja kehittää eri taidealojen toimintaa. Piste tuottaa esityksiä ja tapahtumia ja toteuttaa taidekasvatusta. Pisteen erityistä osaamista ovat lapsille suunnatut esitykset, työskentely erityisryhmien parissa sekä monitaiteinen työ. Yhdistyksen koti on pohjoisessa, mutta esitykset kiertävät eri puolilla maata ja maailmaa.

Monitaideyhdistys Piste on perustettu kesällä 2007. Nykyisin jäseniä on 15.

Toiminnan määrän kasvaessa Piste on jakautunut itsenäisiin toteuttajaryhmiin. Sirkusesityksistä vastaa Nurin Kurin Group ja tanssiesityksistä Rasa Collective, jotka ovat jo hyvin vakiinnuttaneet paikkansa valtakunnallisella ja kansainväliselläkin kentällä. Uusien jäsenten tuotantoja ja taidekokonaisuuksia varten perustettiin vuoden 2014 lopussa Sattumat-ryhmä. Taidekasvatus eri projekteineen on koottu Enttententten-nimen alle. Näiden lisäksi ovat tapahtumat, aikuisille suunnattu Vitus-festivaali ja lapsille ja nuorille Salainen aarre. Kukin jäsen määrittelee itse, mihin toiminnan osa-alueisiin hän haluaa osallistua. Kaikki ryhmät työllistävät myös jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä. Tapahtumat kokoavat kaikki tekijät yhteen.

Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2014

Pisteen esiintyvät ryhmät Nurin Kurin Group ja Rasa Collective pitivät ohjelmistoissaan kuutta lapsille suunnattua nykysirkusesitystä ja neljää nykytanssiteosta. Näillä oli yhteensä 69 esityskertaa ja 3818 katsojaa. Esitykset kiersivät eri puolilla Suomea, Lappia toki painottaen. Molemmat vierailivat myös Venäjällä. Esitykset toteuttivat Pisteen tavoitteita omintakeisuudellaan ja monitaiteisilla lähestymistavoillaan.

Pisteen taidekasvatus Enttententten on keskittynyt toimimaan erityisryhmien parissa. Vuoden 2014 toimintaa kuvasi usean ison hankkeen pyörittäminen yhdessä kumppanien kanssa. Taidekasvatushankkeet levittäytyivät ympäri Lappia. KulttuuriKaara toimi etenkin Rovaniemen ja Tornionjokilaakson alueella, Taiteintee hoiva-alan ympäristöissä Rovaniemellä, Ranualla ja Kittilässä, ESIIN!-hanke yläkoululaisten parissa Sodankylässä ja neuvolasirkus rovaniemeläisten vauvaperheiden kanssa. Näiden lisäksi taidekasvatusta tehtiin pienempinä kokonaisuuksina Rovaniemellä. Taidekasvatus ylitti reippaasti tavoitteensa yli 2000 osallistujallaan ja noin 430 opetuskerralla. Myös sisällöllisesti taidekasvatus harppoi taas eteenpäin.

Rovaniemellä kauppakeskus Revontuleen rakennetussa pop-up-teatterissa esitettiin joulukuussa Pisteen lapsille suunnattuja tanssi- ja sirkusesityksiä, kuultiin lastenmusiikkia, toteutettiin KulttuuriKaarassa muotoiltuja työpajoja ja nähtiin yhteistyökumppani Samperin teatterin monologinäytelmä. Revontuliteatterin ohjelmistossa oli lähes 50 yleisölle suunnattua tilaisuutta.

Tapahtumien kehittämiseen ei edelleenkään löytynyt riittäviä taloudellisia resursseja, joten ne toteutettiin pitkälti aiempien vuosien malliin pienimuotoisina ja paikallisina. Uusia yhteistyökumppaneita tapahtumille sen sijaan taas löytyi. Lapsille ja nuorille järjestettiin kaksi tapahtumapäivää Rovaniemellä. Marraskuussa Piste ja yhteistyökumppanit toteuttivat seitsemännen aikuisille suunnatun monitaiteisen Vitus-festivaalin.

Piste maksoi vuoden 2014 aikana palkkaa 35 eri henkilölle. Bruttopalkat olivat yhteensä yli 119 000 euroa ja sivukuluineen henkilöstökustannukset 148 000 euroa. Kaikki työsuhteet olivat osa-aikaisia. Joukosta naisia oli 25 ja miehiä 10. Palkkaa saaneista seitsemän oli uusia suomalaisia.

Kokonaisuudessaan vuoden 2014 kulut olivat noin 186 000 euroa ja varsinaisen toiminnan tuotot noin 164 000 euroa. Yleisavustukset olivat 17 000 euroa ja varainhankinnan tuotot 800 euroa. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin hieman yli 4000 euroa.