YHDISTYS


Taiteilijoiden ja taidekasvattajien kollektiivi

Piste on monitaiteinen taidealojen ammattilaisten yhteisö. Sen tavoitteena on edistää ja kehittää eri taidealojen toimintaa. Piste tuottaa esityksiä ja tapahtumia ja toteuttaa taidekasvatusta. Pisteen erityistä osaamista ovat lapsille suunnatut esitykset, työskentely erityisryhmien parissa sekä monitaiteinen työ. Yhdistyksen koti on pohjoisessa, mutta esitykset kiertävät eri puolilla maata ja maailmaa.

Monitaideyhdistys Piste on perustettu kesällä 2007. Nykyisin jäseniä on 18.

 

LYHYESTI VUODESTA 2015

Mikäpä voisi olla innostavampaa kuin toimia yhdessä kaikkien yhteisen hyvän vuoksi!

Toiminnan määrän kasvaessa Piste on jakautunut itsenäisiin toteuttajaryhmiin. Sirkusesityksistä vastaa Nurin Kurin Group ja tanssiesityksistä Rasa Collective, jotka ovat jo hyvin vakiinnuttaneet paikkansa valtakunnallisella ja kansainväliselläkin kentällä. Uusien jäsenten tuotantoja ja taidekokonaisuuksia varten perustettiin vuoden 2014 lopussa Sattumat-ryhmä. Taidekasvatus eri projekteineen on koottu Enttententten-nimen alle. Näiden lisäksi ovat tapahtumat, aikuisille suunnattu Vitus-festivaali ja lapsille ja nuorille suunnattu Salainen aarre sekä vauvaperheiden Teehuoneen sihinät. Kukin jäsen määrittelee itse, mihin toiminnan osa-alueisiin hän haluaa osallistua. Kaikki ryhmät työllistävät myös jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä. Tapahtumat kokoavat kaikki tekijät yhteen.

Mikäpä voisi olla innostavampaa kuin toimia yhdessä kaikkien yhteisen hyvän vuoksi!

Vuonna 2015 Monitaideyhdistys Pisteen toiminta oli laajaa ja moniuloitteista. Se tekee sosiaalista taidetoimintaa, toteuttaa vauvasirkusta neuvoloissa, ylläpitää harrastusryhmiä ja järjestää taidetyöpajoja, -kursseja ja leirejä, tuottaa taideammattilaisten tekemiä ensiesityksiä, kiertueita ja vierailuja sekä tapahtumia. Näiden lisäksi yhteiskunnallinen keskustelu, vaikuttavuus sekä näkyvyys nousivat toimintavuoden pääteemoiksi. Piste sai myös kaksi uutta jäsentä.

Pisteen ryhmät Nurin Kurin Group, Rasa ja Sattumat ansioituivat monilla taiteellisilla teoilla.  Nurin Kurin Group vieraili useilla kansainvälisillä festivaaleilla sekä esiintymässä että esittelemässä ryhmän tuotantoja. Rasa jatkoi tanssin ja yhteisöllisyyden teemojen käsittelyä toiminnassaan. Sattumat tuotti ensimmäisenä toimintavuonnaan kolme erilaista, eri-ikäryhmille suunnattua teosta. Pisteen ammattilaisryhmillä oli yhteensä 116 esityskertaa ja 5110 katsojaa. Ne esiintyivät Suomen lisäksi Kanadassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Piste tekee pitkäjänteistä taidekasvatusta yhteistyössä etenkin sosiaali- ja terveyssektorin sekä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Lisäksi se järjestää kaikille avoimia harrastusryhmiä ja yksittäisiä työpajoja ja kursseja. Monet osallistuvat taidekasvatukseen useiden vuosien ajan, toiset kävivät yksittäisessä työpajassa. Vuoden 2015 taidekasvatustoimintaa kuvasi aiemmin kehitettyjen toimintamuotojen vakiintuminen ja pysyvät kumppanuudet. Myös rahoitustavat alkoivat olla kohdallaan. Pisteen taidekasvatusmenetelmät ovat valtakunnallisesti tunnettuja ja tunnustettuja. Taidekasvatukseen osallistui noin 400 henkilöä ja yksittäisiin työpajoihin yli tuhat henkilöä. Opetusta annettiin lähes 300 kertaa.

Pisteen organisoimat tapahtumat, Teehuoneen sihinät ja Vitus-festivaali, värittivät kaupunkikuvaa antoisasti pimeimmän kaamoksen aikaan. Tapahtumat järjestettiin pääosin talkootyönä ja hyödyntäen Pisteen monipuolista kumppaniverkostoa.

Alkuvuonna käyttöön saatu Sipolan sirkushalli toi kauan kaivattua pysyvyyden tunnetta. Tila mahdollisti ensi-esitysten keskittyneemmän harjoittelun, yhdisti paikkakunnan taiteen tekijöitä muun muassa Kahakka-iltojen kautta sekä mahdollisti toimijoiden päivittäisiä kohtaamisia, jopa yhteisiä harrastustuokioita.

Piste maksoi vuoden aikana palkkaa 24:lle eri henkilölle. Henkilöstökulut olivat yli 66 000 euroa.

Taloudellisesti Pisteen toiminnan volyymi pieneni. Tämä johtui edellisen vuoden suurten hankkeiden päättymisestä. Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 77 800 euroa ja yleisavustukset yhteensä 26 000 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 104 000 euroa. Vuosi oli alijäämäinen reilut 200 euroa. Yleis- ja kohdeavustusten osuus tuloista oli 47% ja muiden tuottojen 53%.

 

————————————————————————————————————————————————-

Monitaideyhdistys Pisteen vuosikertomus luettavissa kokonaisuudessaan täältä.