Taiteilijoiden ja taidekasvattajien kollektiivi

Piste on monitaiteinen taidealojen ammattilaisten yhteisö. Sen tavoitteena on edistää ja kehittää eri taidealojen toimintaa. Piste tuottaa esityksiä ja tapahtumia ja toteuttaa taidekasvatusta. Pisteen erityistä osaamista ovat lapsille suunnatut esitykset, työskentely erityisryhmien parissa sekä monitaiteinen työ. Yhdistyksen koti on pohjoisessa, mutta esitykset kiertävät eri puolilla maata ja maailmaa.

Piste Kollektiivi on perustettu kesällä 2007. Nykyisin jäseniä on 19.

[Vuoden 2018 toimintakertomus julkaistaan alkuvuonna 2019!]

Kymmenen virran maasta Thamesin rannoille – Pisteen vuosi 2017 lyhyesti

Rovaniemeläinen Monitaideyhdistys Piste ry tuottaa esityksiä ja tapahtumia sekä toteuttaa taidekasvatusta ja yhteisöllisiä taidehankkeita. Kymmenvuotiaan yhdistyksen 18 jäsentä ovat eri alojen ammattitaiteilijoita ja taidekasvattajia. Koko Lappi on Pisteen kotikenttää, mutta sen esitystuotannot vierailevat säännöllisesti myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Pisteen esiintyvät ryhmät ovat tanssikollektiivi Rasa, joka on itsenäistynyt omaksi yhdistyksekseen, nykysirkusryhmä Nurin Kurin Group sekä muita esittävän taiteen aloja edustava Sattumat. Yhteisötaiteen, taidekasvatuksen sekä sosiaalisesti sitoutuneen taiteen hankkeilla on omat jaostonsa.

Monet Pisteen esityksistä on suunnattu pienille yleisöille. Esimerkiksi LappiBalladi vierailee yksityisten ihmisten kodeissa. Osa esityksistä avautuu suuriin maisemiin, kuten Luostolla tunturinäkymässä esitetty Breath. Pääosa Pisteen vuoden 2017 esityksistä nähtiin Suomen Lapissa, mutta kansainvälisen taiteilijayhteisön verkostot kuljettivat teoksia myös Etelä-Suomeen, Ruotsiin, Ranskaan ja Luxemburgiin. Vauvoille suunnattu sirkusesitys Vau vanne kiersi Thames-joen rannalla Lontoon kulttuurikeskuksissa. Yhteistyö muiden alojen kanssa mahdollisti esityssarjoja muun muassa Lapin keskussairaalassa ja Keroputaan psykiatrisella osastolla Torniossa sekä rovaniemeläisissä päiväkodeissa.

Vuoden 2017 aikana Pisteen esiintyvien ryhmien ohjelmistossa oli 23 tuotantoa tai esityksellistä konseptia. Niitä esitettiin yhteensä 145 kertaa yhteensä noin 5050 katsojalle. Lisäksi Piste tuotti kolmisenkymmentä muuta esityksellistä tilaisuutta, kuten ohjelmallisia iltoja, vierailevien ryhmien esityksiä, yksittäisiä esitysnumeroita ja harrastajien esityksiä. Näiden arvioitu osallistujamäärä on yhteensä 1760 henkeä.

Pisteen soveltavan ja sosiaalisesti sitoutuneen taiteen hankkeiden tavoitteena oli vuorovaikutuksen lisääminen monikulttuurisessa Lapissa. Kärkenä oli valtion taideneuvoston rahoittama Artist Colleagues for Unity -hanke, jossa turvapaikkaa hakevat ja suomenkieliset taiteilijat työskentelivät yhdessä monitaiteisesti. Taidevaihde ja Taide in Action -hankkeet toteuttivat kuvataide-, sirkus- ja tanssityöpajoja useissa Lapin kunnissa. Pisteen taidekasvattajat jatkoivat myös monivuotista yhteistyötään ikääntyneiden ja kehitysvammaisten ihmisten asuinympäristöissä Rovaniemellä ja Ranualla Taiteintee-toimintana.

Piste tuotti taidesisältöjä Lapin sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa -hankkeelle ja Rovaniemen Kotiseutuyhdistys Totton Povipullon kultaa lapsiperheille -hankkeelle. Pisteen harjoitussalilla Sipolassa kokoontui niin säännöllisiä harrastusryhmiä kuin lyhytkursseja ja työpajojakin. Kaikkiaan Pisteen taidekasvatukseen ja yhteisölliseen taidetoimintaan osallistui vuoden aikana yli 2000 ihmistä, opetus- ja tapahtumakertoja oli noin 280.

Piste keskittää toimintojaan Taidekeskus Sipola11:een ja kehittää sen tapahtumakalenteria. Muiden tapahtumien järjestämisestä luovutaan. Kymmenes ja viimeinen aikuisille suunnattu Vitus-festivaali järjestettiin marraskuussa.

Lasten tapahtumia järjestää tulevaisuudessa Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila, jonka perustamisessa Pisteen jäsenet ovat olleet suuressa roolissa. Keskittämällä Pisteen toimintaa yhteen tilaan voidaan saada synergiaetuja ja järkevöittää tapahtumien järjestämistä.

Piste on hahmotellut muotoaan vuosittaisissa strategiapäivissään. Yhteisön suurena haasteena on ollut tuotannollisen ja taiteellisen työn epätasainen jakautuminen jäsenten kesken. Yhteinen kanta on ollut, että kollektiivi haluaa keskittyä taiteelliseen työhön. Työrauhan varmistamiseksi on otettava aiempaa rohkeampia askelia.

Vuonna 2017 päätettiin kahdesta suuresta muutoksesta. Yhdistyksen palvelukseen päätettiin palkata puolipäiväinen tuottaja ja hakuprosessi käynnistettiin. Lisäksi kaikkea toimintaa päätettiin jatkossa keskittää entistä vahvemmin Sipolaan, ja sen kehittäminen monitoimiseksi taidekeskukseksi aloitettiin.

Vuonna 2017 Pisteelle työskenteli 39 eri henkilöä. Joukossa oli useita uusia suomalaisia. Avustukset muodostivat noin puolet Pisteen tuloista.
Pisteen toimitilat ovat harjoitussali Sipola Rovaniemen Mäntyvaarassa ja Lapin taiteilijaseuran kanssa jaettu toimistotila Napa-Galleriassa kaupungin keskustassa. Pisteen monipuolista toimintaa saattoi seurata yhdistyksen Facebookista. Nettisivuilla osoitteessa www.pistery.org toiminnasta kerrotaan syvemmin.

—————