Tiivistelmä vuosikertomukset 2015

Mikäpä voisi olla innostavampaa kuin toimia yhdessä kaikkien yhteisen hyvän vuoksi!

Vuonna 2015 Monitaideyhdistys Pisteen toiminta oli laajaa ja moniuloitteista. Se tekee sosiaalista taidetoimintaa, toteuttaa vauvasirkusta neuvoloissa, ylläpitää harrastusryhmiä ja järjestää taidetyöpajoja, -kursseja ja leirejä, tuottaa taideammattilaisten tekemiä ensiesityksiä, kiertueita ja vierailuja sekä tapahtumia. Näiden lisäksi yhteiskunnallinen keskustelu, vaikuttavuus sekä näkyvyys nousivat toimintavuoden pääteemoiksi. Piste sai myös kaksi uutta jäsentä.

Pisteen ryhmät Nurin Kurin Group, Rasa ja Sattumat ansioituivat monilla taiteellisilla teoilla.  Nurin Kurin Group vieraili useilla kansainvälisillä festivaaleilla sekä esiintymässä että esittelemässä ryhmän tuotantoja. Rasa jatkoi tanssin ja yhteisöllisyyden teemojen käsittelyä toiminnassaan. Sattumat tuotti ensimmäisenä toimintavuonnaan kolme erilaista, eri-ikäryhmille suunnattua teosta. Pisteen ammattilaisryhmillä oli yhteensä 116 esityskertaa ja 5110 katsojaa. Ne esiintyivät Suomen lisäksi Kanadassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Piste tekee pitkäjänteistä taidekasvatusta yhteistyössä etenkin sosiaali- ja terveyssektorin sekä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Lisäksi se järjestää kaikille avoimia harrastusryhmiä ja yksittäisiä työpajoja ja kursseja. Monet osallistuvat taidekasvatukseen useiden vuosien ajan, toiset kävivät yksittäisessä työpajassa. Vuoden 2015 taidekasvatustoimintaa kuvasi aiemmin kehitettyjen toimintamuotojen vakiintuminen ja pysyvät kumppanuudet. Myös rahoitustavat alkoivat olla kohdallaan. Pisteen taidekasvatusmenetelmät ovat valtakunnallisesti tunnettuja ja tunnustettuja. Taidekasvatukseen osallistui noin 400 henkilöä ja yksittäisiin työpajoihin yli tuhat henkilöä. Opetusta annettiin lähes 300 kertaa.

Pisteen organisoimat tapahtumat, Teehuoneen sihinät ja Vitus-festivaali, värittivät kaupunkikuvaa antoisasti pimeimmän kaamoksen aikaan. Tapahtumat järjestettiin pääosin talkootyönä ja hyödyntäen Pisteen monipuolista kumppaniverkostoa.

Alkuvuonna käyttöön saatu Sipolan sirkushalli toi kauan kaivattua pysyvyyden tunnetta. Tila mahdollisti ensi-esitysten keskittyneemmän harjoittelun, yhdisti paikkakunnan taiteen tekijöitä muun muassa Kahakka-iltojen kautta sekä mahdollisti toimijoiden päivittäisiä kohtaamisia, jopa yhteisiä harrastustuokioita.

Piste maksoi vuoden aikana palkkaa 24:lle eri henkilölle. Henkilöstökulut olivat yli 66 000 euroa.

Taloudellisesti Pisteen toiminnan volyymi pieneni. Tämä johtui edellisen vuoden suurten hankkeiden päättymisestä. Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 77 800 euroa ja yleisavustukset yhteensä 26 000 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 104 000 euroa. Vuosi oli alijäämäinen reilut 200 euroa. Yleis- ja kohdeavustusten osuus tuloista oli 47% ja muiden tuottojen 53%.

Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2014

Pisteen esiintyvät ryhmät Nurin Kurin Group ja Rasa Collective pitivät ohjelmistoissaan kuutta lapsille suunnattua nykysirkusesitystä ja neljää nykytanssiteosta. Näillä oli yhteensä 69 esityskertaa ja 3818 katsojaa. Esitykset kiersivät eri puolilla Suomea, Lappia toki painottaen. Molemmat vierailivat myös Venäjällä. Esitykset toteuttivat Pisteen tavoitteita omintakeisuudellaan ja monitaiteisilla lähestymistavoillaan.

Pisteen taidekasvatus Enttententten on keskittynyt toimimaan erityisryhmien parissa. Vuoden 2014 toimintaa kuvasi usean ison hankkeen pyörittäminen yhdessä kumppanien kanssa. Taidekasvatushankkeet levittäytyivät ympäri Lappia. KulttuuriKaara toimi etenkin Rovaniemen ja Tornionjokilaakson alueella, Taiteintee hoiva-alan ympäristöissä Rovaniemellä, Ranualla ja Kittilässä, ESIIN!-hanke yläkoululaisten parissa Sodankylässä ja neuvolasirkus rovaniemeläisten vauvaperheiden kanssa. Näiden lisäksi taidekasvatusta tehtiin pienempinä kokonaisuuksina Rovaniemellä. Taidekasvatus ylitti reippaasti tavoitteensa yli 2000 osallistujallaan ja noin 430 opetuskerralla. Myös sisällöllisesti taidekasvatus harppoi taas eteenpäin.

Rovaniemellä kauppakeskus Revontuleen rakennetussa pop-up-teatterissa esitettiin joulukuussa Pisteen lapsille suunnattuja tanssi- ja sirkusesityksiä, kuultiin lastenmusiikkia, toteutettiin KulttuuriKaarassa muotoiltuja työpajoja ja nähtiin yhteistyökumppani Samperin teatterin monologinäytelmä. Revontuliteatterin ohjelmistossa oli lähes 50 yleisölle suunnattua tilaisuutta.

Tapahtumien kehittämiseen ei edelleenkään löytynyt riittäviä taloudellisia resursseja, joten ne toteutettiin pitkälti aiempien vuosien malliin pienimuotoisina ja paikallisina. Uusia yhteistyökumppaneita tapahtumille sen sijaan taas löytyi. Lapsille ja nuorille järjestettiin kaksi tapahtumapäivää Rovaniemellä. Marraskuussa Piste ja yhteistyökumppanit toteuttivat seitsemännen aikuisille suunnatun monitaiteisen Vitus-festivaalin.

Piste maksoi vuoden 2014 aikana palkkaa 35 eri henkilölle. Bruttopalkat olivat yhteensä yli 119 000 euroa ja sivukuluineen henkilöstökustannukset 148 000 euroa. Kaikki työsuhteet olivat osa-aikaisia. Joukosta naisia oli 25 ja miehiä 10. Palkkaa saaneista seitsemän oli uusia suomalaisia.

Kokonaisuudessaan vuoden 2014 kulut olivat noin 186 000 euroa ja varsinaisen toiminnan tuotot noin 164 000 euroa. Yleisavustukset olivat 17 000 euroa ja varainhankinnan tuotot 800 euroa. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin hieman yli 4000 euroa.

Vuosi 2013 lyhyesti

Vuonna 2013 Pisteen ohjelmistossa oli kolme sirkusesitystä ja neljä tanssiteosta. Niillä oli 57 esityskertaa ja yhteensä yli viisituhatta katsojaa. Lisäksi Pisteen ammattitaiteilijat ja harrastajat esiintyivät useissa yksittäisissä tilaisuuksissa. Merkittävä osa Pisteen esityksistä painottui lastenkulttuuriin. Pisteen esitystoiminta alkaa olla hyvin vakiintunutta. Uusien esitysten valmistamisen rahoitus on edelleen ongelmallista, mutta työtavat, esitysten elinkaari ja yhteistyöverkosto ovat löytäneet uomansa.

Piste jatkoi työtään erityisryhmien kanssa taidekasvatusprojekteissaan. Niistä suurimmat olivat Vaikuttava sirkus ja Taide heijastaa. Pisteen taidekasvatukseen osallistui vuoden aikana noin 450 eri henkilöä. Yhdistyksen taidekasvatusprojektit ovat aina perustuneet syvään yhteistyöhön kohderyhmien ja muiden heidän kanssaan työskentelevien tahojen kanssa. Piste jäsensi taidekasvatustaan riittävän isoihin kokonaisuuksiin, mika paransi projektien vakautta ja taideohjaajien työoloja.

Marraskuussa Piste järjesti monitaiteisen Vitus-festivaalin Rovaniemellä jo kuudetta kertaa. Tapahtuman toteuttamiseen osallistui talkootyönä suuri joukko rovaniemeläisiä eri taiteenalojen ammattilaisia.

Piste sai uusia jäseniä, mikä toi toimintaan uutta energiaa. Ammatilliset kumppanuudet, muun muassa Lapin esittävien taiteiden keskuksen ja Tanssiteatteri Rimpparemmin kanssa olivat Pisteelle tärkeitä. Pisteen toivoo voivansa tarjota työntekijöilleen innostavan työympäristön. Työn silppuisuutta ei kuitenkaan saatu vähennettyä. Tämä johtuu julkisen rahoituksen lyhytjänteisyydestä ja ennakoimattomuudesta – työtä on erittäin vaikea suunnitella puolta vuotta pidemmälle. Piste onkin kehittänyt muita rahoituskanaviaan yhä vahvemmiksi.