Piste Kollektiivi (Monitaideyhdistys Piste ry) on antanut lausuntonsa lakiehdotuksesta Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen.

Tiivistelmä Pisteen lausunnosta:

”Lain laajentaminen koskemaan kaikkea esittävää taidetta on erittäin tervetullut uudistus. Se mahdollistaa taiteenlajeja yhdistelevien toimijoiden pääsyn lain piiriin. Valtion taidehallinnossa on pitkään ollut ristiriitaisia tavoitteita taiteen alat ylittävän toiminnan kehittämisestä ja toisaalta taiteenaloittain laatikoinnista. Laatikointi ei palvele taidekenttää nykymuodossaan ja tuottaa keinotekoisia jakolinjoja, vaikuttaen myös mm. rahoitushakemusten arviointiin epäedullisesti.

Lain kolme tavoitetta, korkeatasoisen ja ammattimaisen esittävän taiteen, sivistyksen sekä hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ovat ehdottoman kannatettavia. Alueellisen ja väestöryhmien välisen tasa-arvon toteutuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita.

Toivomme lain muun sisällön olevan vahvasti linjassa näiden tavoitteiden kanssa ja tähtäävän suoraan niiden toteutumiseen.

Jotta eri toimijat olisivat tasa-arvoisia lain edessä, on välttämätöntä, ettei uusi järjestelmä muodostu suljetuksi jo lähtötilanteessa. Tämä nimenomainen kohta VOS-uudistuksessa on ratkaisevan tärkeä lakiuudistuksen käytännön seuraamusten kannalta. On oltava mahdollista sekä uusien toimijoiden päästä VOS-tuen piiriin, että tuen kerran saaneiden toimijoiden jäädä siitä pois.

Kun valtion erilaiset taiderahoitusjärjestelmät on mietitty yhteentoimiviksi ja yhteismitallisiksi, ei siirtyminen VOS-tuelta muunlaiseen rahoitukseen ole katastrofaalinen maailmanloppu, jolloin myös taideorganisaatiot itse voivat käyttää jouston mahdollisuuksia ajankohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Nykyinen, ja myös ehdotettu uusi järjestelmä, pakottavat pitämään VOS-paikasta kiinni kynsin hampain.

Vapaalla kentällä lukuisat toimijat vievät palveluita, esityksiä ja kiertueita kaikkialle Suomeen, yhtälailla pohjoisesta etelään kuin etelästä pohjoiseenkin. Valtakunnallinen kokonaisuus ei tapahdu yksittäisten alueiden sisällä.

Katto-organisaatioiden jäsenyhteisönä allekirjoitamme myös Teatterikeskuksen ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen lausunnot asiasta, jotka ovat asiantuntevasti ja kenttää kuullen kirjoitetut.

Teatterikeskuksen muista huomioista korostamme etenkin kevään 2020 poikkeusolosuhteiden vaikutusta ja edellytämme sen huomioimista vuoden 2020 palkkasumman vaikutuksissa VOS-tukeen.

Toivomme valtion (OKM & Taike) ja kuntien parantavan yhteistyötään taiteen kokonaisrahoituksen järjestelmällisyydessä, avoimuudessa, ennustettavuudessa ja tasa-arvoisuudessa.”

Lisätietoa:

OKM – Taiteen ja kulttuurin valtionosuudet https://minedu.fi/valtionosuudet

OKM – Tiedote ehdotuksen valmistumisesta https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ehdotus-esittavan-taiteen-valtionosuusuudistukseksi-valmistunut

OKM – Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen – ehdotus http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162070

Teatterikeskuksen lausunto – http://www.teatterikeskus.fi/kulttuuripolitiikka/kannanotot-ja-lausunnot/103-teatterikeskuksen-lausunto-vos-uudistuksesta

Tanssin tiedotuskeskuksen lausunto – https://www.danceinfo.fi/uutiset/tanssin-tiedotuskeskuksen-lausunto-esittavan-taiteen-valtionosuusjarjestelman-uudistamisesta/

Sirkuksen tiedotuskeskuksen lausunto – https://sirkusinfo.fi/2020/04/tiedotuskeskuksen-lausunto-esittavan-taiteen-vos-uudistuksesta/

Piste Kollektiivin taiteilijoita ja kollegoja nähdään Rovaniemen kaupungin kulttuuripalveluiden sekä nuorisopalveluiden yhteistyössä lanseeraamassa Monde on Air livestream -lähetyksissä. Monden lavalta streamataan kolme teosta: keskiviikkona 15.4. klo 19.00 alkavassa lähetyksessä nähdään kaksi nykysirkusnumeroa, jossa vierailevat sirkustaiteilijat Marjo Ylikorva (Agit-Cirk) sekä Jenni Kallo (Kallo Collective). Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/974694916306943/?active_tab=about


Toukokuussa, keskiviikkona 20.5. kello 10.00 alkavassa lähetyksessä nähdään lapsille suunnattu, tanssitaiteilija Marjo Selinin teos Markalla Laakkosia. Samana päivänä, ke 20.5. kello 13.00 päästään tangon tunnelmiin ja syövereihin ikäihmisille suunnatulla ohjelmapaikalla. ”Meren yllä hiljaa yössä” -kokonaisuudessa tangoja tulkitsevat Marjo Selin, Annu Nietula sekä harmonikkataiteilija Tatu Kantomaa.

Lisätiedot: https://www.rovaniemi.fi/news/Monde-On-Air-avaa-ikkunan-Rovaniemen-kulttuurielamaan—Luvassa-viikottaisia-livelahetyksia-Mondelta-14-alkaen/q2tsi5cz/aeec55e7-fdd4-43cc-beb6-02e6a9c59d57

Piste Kollektiivin kevät on koronasta huolimatta täynnä valoa ja touhua. Olemme joutuneet siirtämään ja uudelleen aikatauluttamaan suunniteltuja esityksiä ja tapahtumia, mutta ne tulevat yleisön nähtäväksi aikanaan.

Tanssitaiteilija Titta Court (kuvassa oikealla) on palkittu maaliskuussa Tanssin maineteko -palkinnolla Thalia-juhlassa Tampereen Komediateatterissa. Teatterin, tanssin ja sirkuksen palkintoja jaettiin tänä vuonna yhteensä 19. Esittävien taiteiden yhteisessä Thalia-juhlassa eri alan järjestöt palkitsivat ansioituneita tekijöitä.

Perusteluissa todetaan Courtin tehneen “merkittävää, monipuolista ja taiteellisesti kunnianhimoista työtä kasvukeskusten ulkopuolella. “ Kollegat totesivat muun muassa näin: ”Titta Court on tekijä, jonka persoonalliset ja luovat taideprojektit ansaitsisivat enemmän huomiota. Hänen sitkeä työskentelynsä tanssitaiteilijana alueella, jossa nykytanssi on varsin vierasta, ansaitsee palkinnon.” 

Piste onnittelee Tittaa ja muita palkinnon saaneita! (Kuvassa vasemmalla Sirkuksen maineteko -palkinnon saanut Sanna Silvennoinen.) Lisätiedot: http://teatterijarjestojenkeskusliitto.fi/thalia-juhlassa-2020-palkitut/

Rovaniemellä on käynnistynyt maaliskuussa “Vaarat”, skenografi, valosuunnittelija Riikka Vuorenmaan ideoima ja koordinoima Piste Kollektiivin monitaiteinen tapahtumakokonaisuus.

Yllättävästi eri paikoissa ja ajoissa esiin pirskahteleva kokonaisuus käynnistyy keväällä 2020 yleisölle avoimilla havaintokävelyillä ja jatkuu Rovaniemen vaaroilla v.2022 saakka. Avoimia kävelyitä on Korkalovaarassa, Vennivaarassa ja Mäntyvaarassa kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina.  

Milloin kosketit seinäpintaa tai kuuntelit linja-autoa? Moniaistisella kävelyllä havainnoidaan yhdessä vaarojen kaupunkiympäristöä: rakennuksia, liikennettä, luontoa, ihmisiä…Miten kevättalven valo kulkee maisemassa juuri nyt? Lisätiedot: http://www.pistery.org/vaarat/ (Huom! Korona-viruksen myötä annetut viranomaisten suositukset on kävelyiden järjestämisessä huomioitu)

Pisteen Ninni Korkalo on Huhtikuun taiteilija 1.4.- 30.4.2020. Kuukauden taiteilijanäyttelyt ovat Lapin taiteilijaseuran ja Rovaniemen taidemuseon yhteistyössä järjestämiä kuukausittain vaihtuvia taiteilijaesittelyjä Rovaniemellä Korundissa. Ninnin Kuukauden taiteilija-kokonaisuus avautuu verkkoon Korkalon Instagram-tilille @ninnikorkalo sekä Lapin taiteilijaseuran ja Korundin FB-sivuille 1.4.-30.4.2020. Neljän viikon aikana on mahdollisuus tutustua aikaisempiin teoksiin, osallistua Korkalon uuteen teokseen ja nähdä teosluonnoksia, seurata Artist talk-lähetystä taiteilijan työhuoneelta FB-livessä ja IGTV:ssä @ninnikorkalo . Tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1557054661122389/?event_time_id=1558833007611221

Pisteen sosiaali- ja terveysalojen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu vahvasti vuonna 2020 yhteiskehittämishankkeella.  Hankkeen keskiössä on sote-henkilökunnan tukeminen ja kouluttaminen taidelähtöisten menetelmien hyödyntämiseen. Lisäksi saatuja kokemuksia jaetaan niin sote- kuin taidealankin kentällä. Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi hankkeen aikatauluun tulee muutoksia, mutta se tullaan toteuttamaan. Hankkeelle on saatu rahoitusta sekä Taiteen edistämiskeskukselta että Suomen kulttuurirahastolta. Piste kiittää sekä Taikea että SKR:a luottamuksesta!

Valmiuslain ja korona-viruksen aiheuttamien haasteiden lomassa ilmaisemme tukemme kollegoillemme, yhteistyökumppaneillemme, harrastajillemme ja kavereillemme ja toivotamme rutkasti jaksamista!

Koronan ja valmiuslain voimassaolon myötä myös Pisteen toiminnoissa on muutoksia:

* Perumme kaikki sirkuksen harrastusryhmiemme kokoontumiset. Ohjaajat ovat olleet jo yhteyksissä harrastajiin ja vaihtoehtoisia tapoja harjoitella ideoidaan. Tiedotamme kauden jatkosta myöhemmin.

* Perumme sisätiloissa tapahtuvat ulkopuolisille suunnatut toimintomme. Toimintojen ohjaajat ilmoittavat tästä osallistujille.

* Ulkotiloissa toteutettavat pienimuotoiset toiminnot voidaan tämänhetkisen tiedon mukaan toteuttaa.

* Hankeyhteistyöt sote-toimijoiden kanssa ja niihin liittyvät tapaamiset ja matkat ovat tauolla.Hanketyöntekijät ovat jo olleet yhteyksissä yhteistyökumppaneihin. Hankesuunnitelmia sovelletaan ja ideoidaan osittain uusiksikin, jotta
tavoitteet voitaisiin kuitenkin saavuttaa terveys, turvallisuus ja viranomaisten ohjeet huomioiden. Olemme yhteyksissä rahoittajiin ja toivomme, että voimme edetä siirretyllä aikataululla.

* Muut yhteistyöt, tilaustyöt ja keikat sekä hankerahoituksilla tai apurahoilla toteutettavat toiminnot pyritään sopeuttamaan ja soveltamaan tilanteeseen terveys, turvallisuus ja viranomaisten ohjeet huomioiden. Näidenkin osalta olemme yhteyksissä yhteistyökumppaneihin ja rahoittajiin ja toivomme, että suunnitelmat voidaan toteuttaa myöhemmin.

* Pisteen työtehtävissä pidetään paikkakuntien välinen liikkuminen minimissään, etenkin julkisilla kulkuvälineillä.

* Ulkomailta palaavat työntekijämme tekevät etätöitä kahden viikon ajan paluustaan, vaikka olisivat oireettomia.

* Piste työnantajana on muodostanut varautumisryhmän ja antanut sisäisesti vielä laajemmat ohjeet työntekijöilleen.

Valoa ja iloa kaiken keskelle! Pidetään yhteyttä yllä, joustetaan ja tuetaan toisiamme.

Piste Kollektiivi avasi helmikuussa 2020 uuden esitystilan Sipola 11:en Rovaniemelle. Tilaa juhlistettiin avajaisviikolla tiistaista 11.2. aina sunnuntaihin 16.2. päivittäisillä useiden eri esitystaiteiden teoksilla.  Ohjelmisto rikastutti talvisen Rovaniemen tarjontaa monipuolisella kattauksella.

Viikon aikana sirkusteosten ohjelmistossa olivat sirkus- ja musiikkiryhmä Agit-Cirkin Marjo Ylikorvan esinemanipulaatio-akrobatiateos Adorable Wife, Piste Kollektiivin ja Kallo Collectiven fyysisen teatterin ja nykysirkuksen konseptiesitys

Only Bones 1.2 A) (demo) sekä sirkus- ja taikaparodia Incredible Michael Might and his Amazing Magic Show. Myös ympäri maailmaa ihastuttanut, värikäs ja lämpöisä VauVanne-vauvasirkusesitys nähtiin pitkän tauon jälkeen taas Rovaniemellä. 

Tansskollektiivi Rasan Meren yllä hiljaa yössä -tangokonsertissa keskityttiin musiikkilajin ytimeen. Avajaisviikolla sai myös ensi-iltansa nukketeatteritaiteilija Teatteri Liikutuksen paperiteatteriesitys Kissanristiäiset, kertomus  vähäpätöisestä ja merkityksettömästä tapahtumasta. 

kuva: Karoliina Paatos

Lauantaina yleisöä ilahdutettiin myös yllätyksellisillä, esitystaiteellisilla teoilla kun kaksi kollektiivin jäsentä otti tarjoilijoiden Anskun ja Mervin hahmot koko illan kestäneessä performanssissa. Taidetilan pihalla jättömaalla, lumihankien keskellä nähtiin monitaiteinen, soiva ja palava performanssi. 

Esityskertoja avajaisviikolla oli kaikkiaan 16. Ne houkuttelivat paikalle kaikkiaan 175 katsojaa.

Suuret kiitokset kaikille osallistujille! Sipola11-taidetilaan rovaniemeläisiä kutsutaan laajemmin seuraavan kerran toukokuussa. Tuolloin on luvassa tapahtuma lapsille ja perheille!

Lisätiedot ja tiedustelut: pistery@gmail.com ja http://www.pistery.org 

Piste Kollektiivi avaa helmikuussa 2020 uuden esitystilan Sipola 11:en Rovaniemelle. Tilaa juhlistetaan avajaisviikolla tiistaista 11.2. aina sunnuntaihin 16.2. päivittäisillä useiden eri esitystaiteiden teoksilla, kohtaamisilla, yllätyksillä, musiikilla ja yhdessäololla. Avajaisjuhla pidetään iltatilaisuutena lauantaina 15.2. Esitykset ja avajaisjuhla ovat avoimia kaikille – tervetuloa!

Pisteen ylläpitämä tila toimii sen Rovaniemellä asuvien ja rovaniemeläislähtöisten, nykyisin kansainvälisillä kentillä toimivien vapaan kentän esitystaiteilijoiden työskentelyn keskuksena. Siellä luodaan, harjoitellaan ja tuodaan ensi-iltaan esitystuotantoja, pidetään yllä ammattitaitoa työpajoissa, treeneissä ja kohtaamisissa ja ollaan residenssissä yksin tai yhdessä. Tila soveltuu esitysten harjoitteluun, työpajoihin ja kursseihin ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Kollektiivi antaa mielellään tilan myös muiden taideammattilaisten käyttöön ja kutsuu venyttämään sen rajoja.

Avajaisviikon ohjelmisto kattaa laajalti Pisteen taiteilijoiden uusimmat teokset ja jo klassiset suosikit eri taidealojen ammattilaisilta paperiteatterista, nykysirkuksesta ja esinemanipulaatiosta akrobatiaan, vauvasirkukseen, nykytanssiin ja musiikkiin. Tiistaina, Valtakunnallisena Nukketeatteripäivänä luvassa on ”Kissanristiäiset”- paperiteatteriteos vähäpätöisestä ja merkityksettömästä tapahtumasta. Keskiviikkoiltana nähdään lasipurkeilla odotusten ristitulessa huiman akrobaattisesti tasapainotteleva ”Adorable Wife”. Torstaina paluun tekee viime syksynä Wiljamin täyteen yleisöä vetänyt hieman yli-innokkaan taikurin ja tämän seurueen ”Incredible Michael Might and his Amazing Magic Show”.

Perjantaina päivällä yleisöön rohkaistaan vauvoja aikuisineen, kun ympäri maailmaa ihastuttanut, värikäs ja lämpöisä VauVanne-vauvasirkusesitys nähdään pitkän tauon jälkeen taas Rovaniemellä. Lauantain avajaisjuhlassa nautitaan paitsi juhlatunnelmaan villitsevästä ”Incredible Michael Might and his Amazing Magic Show”, myös yllätyksistä, musiikista, juhlapuheista ja pienestä tarjoilustakin. Viikon päättävät ”Kissanristiäiset” sunnuntain päivänäytöksillä sekä kahden esityksen paketti, johon kuuluvat ”Only Bones 1.2 (demo)” – nykysirkusesitys kehollisuudesta ja ihmismielen kummallisuudesta – ja tangon siivittämillä tunteilla Liljan kukan punaiseksi värjäävä ”Meren yllä hiljaa yössä – tangotoiveita”.

Koko ohjelmisto, lisätiedot esityksistä ja lipputiedot täältä! Esityksiin pääsee Kaikukortilla (2 paikkaa/esitys. Huom! Ei Kissanristiäiset). Lisätiedot täältä.