Pohjoisen uudet polut – Taiteesta hyvinvointia ikäihmisille

Piste Kollektiivi on saanut vuosille 2021-2022 merkittävän valtakunnallisen rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ikäohjelman toteuttamiseen. Pisteen hanke on nimeltään Pohjoisen uudet polut – Taiteesta hyvinvointia ikäihmisille. Tavoitteena on luoda malleja siihen, miten kunnissa voidaan turvata tasa-arvoiset taidekokemukset ikäihmisille. Erityisenä huomion kohteena ovat taidepalveluiden ulkopuolella tällä hetkellä olevat kohderyhmiin kuuluvat.

 Hankkeen tavoitteita ovat:

  • luoda juuri pohjoiseen sopivaa ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin mallia yhteistyössä kunta -ja taidetoimijan välillä
  • tehdä kartoitus kulttuurisen vanhustyön nykytilanteesta kunnissa
  • kuulla seniorikansalaisten kulttuuritarpeita
  • tuottaa räätälöityjä, tarvelähtöisiä taidepalveluita kohderyhmälle hyvinvointimittareiden tavoitteiden saavuttamiseksi
  • luoda ja etsiä tapoja ja muotoja tuoda taidekokemukset ja taideharrastukset kohderyhmän saavutettavaksi ikäystävällisesti
  • luoda tulevaisuuden visio kumppanikunnan vanhustyön osalta
Anne Niskanen, Hanna-Leena Metsävainio, Laura Rekilä Kuva: Tatu Kantomaa

Piste tekee hankkeessa alueellista yhteistyötä Rovaniemen kaupungin ja keväällä 2022 valittavan kuntakumppanin kanssa. Hankkeen toteuttavat sisältökoordinaattorit, hanketaiteilijat Hanna-Leena Metsävainio ja Anne Niskanen, tuottaja-hankevastaava Laura Rekilä ja muusikko, teknikko Tatu Kantomaa, sekä joukko Pisteen muita taideammattilaisia.

Useammasta valtakunnallisesta osahankkeesta muodostuva, IKO-niminen kokonaisuus toteutetaan yhteiskehittämishankkeena Taiteen edistämiskeskuksen, Teatterikeskuksen ja sen jäsenyhteisöjen (kuten Pisteen) sekä Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto AILIN ja Kulttuuria kaikille /
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.n kanssa.

Lisätiedot: Laura Rekilä, laura.rekila(at)pistery.org tai Hanna-Leena Metsävainio, hanna-leena.metsavainio(at)pistery.org