Pisteen Taidevaunu vie virkistäviä taidesisältöjä Rovaniemen koululaisille tulevana lukuvuonna!

Piste Kollektiivin taidekasvattajien ideoima Taidevaunu-hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen lukuvuodelle 2021-2022. Sen myötä Taidevaunu lähtee kiertämään Rovaniemen kaupungin peruskouluilla, vieden maksuttomia taidepajoja kaikkien luokkien oppilaille. Laaja ja laadukas taidesisältö koostuu muun muassa sirkuksesta, nukketeatterista, valokuvauksesta, teatterista ja kädentaidoista. Taidevaunu tuo lapsille ja nuorille yhdessä tekemisen ja kokemisen iloa tukien lasten ja nuorten jaksamista korona-ajassa sekä vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta.

Taidevaunu on uutta toimintaa, jossa kehitetään koulujen ja kulttuurintuottajien vuoropuhelua. Taidevaunua koordinoi Piste Kollektiivi ja työpajojen ohjauksesta vastaavat Pisteen taidekasvattajat. Piste on toiminut pitkään monitaiteisten sisältöjen tuottajana ja on taiteen soveltamisen pioneeri alallaan. Lisätiedot: Annu Nietula ja Mette Ylikorva, pistery[at]gmail.com.