Taidevaihde 2016-

pikkukuva

Piste, LTS ja Yliopisto kehittämään kaksisuuntaista kotoutumista taiteen keinoin

Monitaideyhdistys Piste, Lapin taiteilijaseura ja Lapin yliopisto on käynnistänyt uuden hankkeen maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi taiteen keinoin. Kohderyhminä ovat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset nuoret.

SEURAA HANKETTA FACEBOOKISSA

Lapin yliopisto pyrkii kehittämään uusia keinoja nuorten maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutuksen kehittymiselle. Tavoitteena on vähentää rasistisia asenteita ja tukea kaksisuuntaista kotoutumista.

Hankkeen kohderyhminä ovat erityisen heikossa asemassa olevat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset nuoret. Kolmevuotinen hanke yhdistää kuvataidekasvatuksen, soveltavan kuvataiteen ja sosiaalityön menetelmiä monialaiseen taitelijayhteistyöhön.

Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön oppiaineiden lisäksi Lapin taiteilijaseuran ja Monitaideyhdistys Pisteen ammattitaiteilijat. Taiteilijaseurat vastaavat taidetyöpajojen organisoinnista ja toteuttamisesta, yliopiston toimijat toiminnan kehittämisestä ja arvioinnista.

Uusia taideperustaisia toimintamalleja

Kuvataidekasvatuksen oppiaineen hallinnoima hanke on samalla myös kehittämistutkimus, jossa etsitään uusia taideperustaisia toimintamalleja. Tavoitteena on yhdistää sosiaalityön ja kuvataiteen menetelmiä kaksisuuntaisessa kotoutumisprosessissa. Hankkeeseen osallistuu myös opiskelijoita molemmista oppiaineista.

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena 2016-2018 / Artgear Two-Way Integration of Young People 2016-2018 -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke on Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.

Lisätietoja
Ninni Korkalo
Hankkeen projektipäällikkö
P. 040 8312314
ninni.korkalo(at)gmail.com

Timo Jokela
Hankkeen vastuullinen johtaja
Taiteiden tiedekunnan dekaani
P. 040 739 6034
timo.jokela(at)ulapland.fi