Taide in Action

Valtakunnallinen Taide in Action -hanke tuo sirkusta ja taidetoimintaa vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden lapsille ja nuorille tammikuusta 2016 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen joulukuussa 2015.

Kulttuurikeskus PiiPoon hallinnoimassa yhteistyöhankkeessa toteutetaan sirkus- ja taidetoimintaa Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Lapin alueen vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksissa. Toteuttajina hankkeessa ovat mukana Suomen Nuorisosirkusliitto, Sirkus Magenta, Monitaideyhdistys Piste, Sorin Sirkus, Jyväskylän Sirkuskoulu/ Parkour Oppimiskeskus ry, LifeCircus Tampere, Mäntän Nuorisosirkus sekä Taidekoulu Estradi. Useilla hanketoimijoilla on aiempaa kokemusta vastaanottokeskusten kanssa toimimisesta.

Hankkeen aikana järjestetään yhteensä noin 1500 ohjaustuntia sirkus- ja taidetoimintaa erimittaisina projekteina vähintään viidessätoista vastaanottokeskuksessa. Toiminta tavoittaa arviolta 1500–2000 turvapaikanhakijaa eri puolella Suomea. Toiminta perustuu sosiaalisen sirkuksen ja soveltavan taiteen menetelmiin. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja hankkeessa mukana olevien kulttuuritoimijoiden rahoituksella.

Hankkeen tavoitteena on tukea alle 29-vuotiaita turvapaikan hakijoiden aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä tuottaa innostavaa yhteisöllistä toimintaa haasteellisessa ja epävarmassa elämäntilanteessa eläville lapsille ja nuorille. Taidetoiminnan kautta luodaan myös siltoja turvapaikan hakijoiden ja kantaväestön välille.

Hankkeen aikana toteutetaan kolme alueellista koulutusta, joiden tavoitteena on lisätä kulttuuri- ja sirkusalan toimijoiden osaamista ja valmiuksia tuottaa toimintaa yhteistyössä oman alueensa vastaanottokeskusten kanssa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Monitaideyhdistys Piste, Ninni Korkalo, P. 040 8312314 ninni.korkalo(at)gmail.com

Kulttuurikeskus PiiPoo, toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, 0400-433 722, pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi

Suomen Nuorisosirkusliitto ry, toiminnanjohtaja Evianna Lehtipuu, 050- 4142 041  snslfi@gmail.com