Vauvakulttuuri

Tavoitteena Pisteen vauvakulttuurissa on tukea perheenjäsenten varhaista vuorovaikutusta, nauttia kehollisuudesta ja aisteista sekä tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin. Toimintaan voi osallistua myös erityislapsen kanssa tai heikolla suomella.

Vauvasirkuksen kehittäjä, sirkustaiteen ohjaaja AMK Mette Ylikorva on työskennellyt vauvojen parissa vuodesta 2007. Hän on pitänyt vauvasirkustyöpajoja Tampereen ja Rovaniemen neuvoloissa sekä ohjannut Rovaniemellä säännöllisesti kokoontuvia vauvasirkusryhmiä. Vuosina 2013 ja 2014 mukaan tulivat säveltäjän ja musiikkikasvattajan ominaisuudessa Mari Mulari sekä vauvasirkusta ja vauvojen värikylpyä ohjaava Mari Oikarinen. Myös nykyisin Helsingissä toimiva sanataidekasvattaja Outi-Maria Takkinen on antanut vuosien saatossa merkittävän panoksen Pisteen monitaiteisen vauvakulttuurin kehittämiselle.

Vauvojen sirkusestradi
kuva: Topi Matikainen 2013.

Vauvojen sirkusestradi

Vauvasirkus on vauvalähtöistä taidetoimintaa. Sirkusharjoitteet on muokattu vauvaperheille mielenkiintoisista ja kehittävistä aiheista. Sirkus on yhteisöllinen harrastus. Sirkushetkien aikana koetaan yhdessä onnistumisen ja hämmästymisen tunteita. Vauva ja vanhempi voivat löytää toisistaan aivan uusia puolia yhteisen taideharrastuksen kautta.

Vauvojen sirkusestradi koostuu useista, toisiaan tukevista palveluista. Kukin palvelu on suunnattu eri kohderyhmälle niin, että yhdessä ne luovat vauvaperheille moniaistisen ja monipuolisen sirkustaidekokemuksen ja keinot turvalliseen omatoimiseen harjoitteluun. Vauvasirkusta työmenetelmänään käyttävät organisaatiot ja taidekasvattajat puolestaan saavat tukea pitkäkestoiselle työlleen.

Monitaideyhdistys Piste on järjestänyt vauvasirkusta avoimina maksullisina harrastusryhminä sekä maksuttomina lyhytkursseina Rovaniemen avoimessa päiväkodissa sekä neuvoloissa. Ilmoittaudu-sivulla näet ryhmät, joihin juuri nyt on mahdollista osallistua. Vauvasirkustyöpajoja, ohjaajakoulutusta ja Vau vanne -esityksen voi tilata myös muualle Suomeen.
Lisätietoja vauvasirkuksesta saat Mette Ylikorvalta, puh 040-573 8864 ja sähköposti etunimi.sukunimi@gmail.com.

Monitaiteiset vauvat

Piste aloittelee vauvojen värikylpytoimintaa. Kuvataiteilijana työskentelevä, kuvataiteen opettajaksi valmistunut Mari Oikarinen osallistui Vauvojen värikylpy -ohjaajakoulutukseen syksyllä 2014. Mari on aiemmin työskennellyt muun muassa päiväkodeissa ja vauvasirkusohjaajana. Värikylvystä löytyy lisätietoja Porin lastenkulttuurikeskuksen sivuilta osoitteesta www.varikylpy.fi. Pisteen värikylpy-toiminnasta voi kysyä Mari Oikariselta, puh 050-337 3978, oimarinen at gmail.com.

Piste pyrkii tuomaan musiikin osaksi vauvaperheiden taidekasvatusta. Mari ja Pelle Mulari sävelsivät musiikkia vauvoille, alunperin Vau vanne -esitystä varten. Kappaleita on esitetty myös konserteissa. Kuvataiteen opettajaksi opettajaksi valmistunut Mari Mulari on työskennellyt myös muusikkona ja muskariopena. Pelle Mulari työskentelee musiikkiluokan opettajana ja lehtorina Lapin yliopiston harjoittelukoulussa. Lisätietoja vauvoille suunnatusta musiikista saat Mari Mularilta, puh 050-365 0256, etunimi.johanna.sukunimi@gmail.com